Pau Vila i Dinarès

Pau Vila nasqué a Sabadell el 1881 en el sí d’una modesta família de teixidors, i morí el 1980 a Barcelona. Com sembla que l’escola no li anava massa bé, ell també fou teixidor.  

L’ambient obrer de l’època li imprimí un fort sentit de justícia social que ha condicionat tota la seva actuació futura i la seva vida. Comprengué, després d’una vegada, que li calia educar el poble a través de l’escola, i portat per aquesta actitud de servei, volgué ser mestre. Després de passar per les escoles de diversos ateneus i centres obrers, organitzà el 1905 el seu propi assaig que fou l’Horaciana, ferment pedagògic de transformació de l’escola barcelonina.

Més tard, el 1912, a l’Institut Rousseau de Ginebra completà la seva formació pedagògica i entre 1915 i 1918 dirigí el Gimnasio Moderno de Bogotà.

Retornat a Catalunya, Alexandre Galí l’inclinà vers la geografia per omplir el buit que havia deixat la mort de Palau Vera. A l’Institut de Geografia de Grenoble adquirí la formació que havia de transformar-lo en el primer geògraf de Catalunya, com una altra forma de servir el país.

Fou professor de Geografia a l’Escola d’Estudis Comercials i a la Normal de la Generalitat, i ocupà diversos càrrecs; secretari de l’Escola del Treball, president del Centre Excursionista de Catalunya, ànima de la Divisió Territorial de Catalunya, etc, fins que la guerra civil l’obligà a exiliar-se. Continuà a Colombia i sobretot a Veneçuela la seva labor geogràfica fins a retornar a Catalunya el 1961.

La seva obra ha estat reconeguda amb el premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona i doctorat Honoris Causa de la Universitat Autònoma, a més dels títols similars i distincions atorgades a Amèrica. Així, aquell minyó que no li anava massa bé l’escola ha esdevingut una figura important de la cultura catalana, gràcies a la seva voluntat de servei i a la seva constància en el treball. Però a més ha estat en tot moment un model de dignitat, de civisme i d’insubornable catalanitat.

gegant i capgrossos
El gegant Pau Vila amb els capgrossos
gegant pau vila
El gegantó

 pauvila