Casal d’estiu

Entitat organitzadora:  Escola Ginesta

 Horaris:

Durant el mes de juliol de 9 a 13 hores. Pels casalistes que es queden al menjador,  l’horari és de 9 a 15 hores.

 Preus:

Tot el mes:  185,- €                                   Quinzenalment:  100,- €

Dinar:  7,- € /dia

 Va dirigit a nens i nenes des dels 3 anys fins a 4t de Primària

 Reunió informativa:  25 d’abril a les 17:10

 Inscripcions:  del 2 al 30 de maig a la secretaria de l’escola tots els dimarts i dijous.

 Ajuts: del 6 al 17 de maig a l’Ajuntament.