Casal d’estiu

Entitat organitzadora:  AMPA Escola Ginesta

Horaris:

Durant el mes de juliol de 9:00h a 13:00h. Pels casalistes que es queden al menjador, l’horari és de 9:00h a 15:00h.

Preus:

Tot el mes:  185 €                      

Quinzenalment:  100€                        

Dinar:  7€ /dia

Altres informacions:

 Dirigit a nens i nenes des dels 3 anys fins a 4t de Primària.

 Reunió informativa:

 Inscripcions:

 Ajuts: