Nivells

Curs 2018/19

Actualment a l’escola hi ha:

5 classes d’Educació Infantil: 2 P3, 1 P4 i 2 P5

13 classes d’ Educació primària: 2 a 1r, 3 a 2n, 2 a 3r, 2 a 4t, 2 a 5è i 2 a 6è