Pla de l’impuls de la lectura

L’escola participa des del curs 2012/13, del Pla d’Impuls de la Lectura proposat pel Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu la millora de l’èxit escolar.

Es tracta de potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolarització per tal d’augmentar la competència lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector.

El programa es basa en tres eixos:
– Aprendre a llegir.
– Llegir per aprendre.
– El gaudi de la lectura.

Durant els darrers cursos hem aprofundit en l’eix “Llegir per aprendre”, i també ens hem centrat en la comprensió del text en els problemes matemàtics.
Aquest curs, continuem treballant l’eix  “Aprendre a llegir”, i ens centrem en: fer hipòtesi, resumir, fer-se preguntes i inferir.
Si esteu interessats en més informació podeu clicar AQUÍ