Pati obert

El PATI OBERT és un projecte que funciona des de l’estiu de 2010, i que està impulsat i coordinat pel Servei d’Educació de l’IMET i per diferents regidories de l’Ajuntament: d’Esports, de Participació Ciutadana i de Convivència, amb la intenció de posar a l’abast de la ciutadania els patis i les intal·lacions esportives exteriors d’algunes escoles.

Actualment hi participen les escoles: Ginesta, Llebetx, Canigó, l’Arjau i Ítaca i es compta amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del Tacó, l’AMPA de l’escola Llebetx, l’AMPA de l’escola Canigó i l’Associació de Veïns del Barri de MAr i l’AMPA de l’escola Ítaca, respectivament, que s’encarreguen del bon funcionament i bon ús de les inatl·lacions.

Amb la posada en marxa d’aquest programa es pretén:

– Ampliar les zones de joc i esbarjo de la ciutat.

– Impulsar la utilització dels patis i instal·lacions.

– Disminuir els actes vandàlics, fruit de l’ús indiscriminat i inapropiat que fan alguns ciutadans que salten les tanques dels recintes escolars. I poder aprofitar aquestes zones esportives de les escoles com a espais de lleure i esportius, per a infants, joves i ciutadania en general, en aquells períodes i horaris en que, fins ara, romanien tancats, com ara caps de setmana i determinats períodes de vacances.

– Aprofitar els espais i equipaments disponibles en horari no escolar.

– Donar resposta a la demanda social d’espais lúdics, d’esbarjo i d’esport, aprofitant el temps en què aquests espais estan en desús.