Centre de reproducció de tortugues de l’Albera

Com a cloenda de l’activitat d’educació ambiental que la policia municipal duu a terme a l’escola, els alumnes de 5è han fet una interessant visita al Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera. Aquesta activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament.

Els objectius prioritaris d’aquest centre són la cria en captivitat de la tortuga mediterrània, espècie que manté a la serra de l’Albera la darrera població natural de la península Ibèrica, i de la tortuga d’estany per tal de ser alliberades als seus hàbitats naturals i recuperar-ne les poblacions.

El Centre també participa en el programa de reintroducció de la tortuga mediterrània als Parcs Naturals del Garraf i de la serra del Montsant.

Una altra funció és la d’acollida de tortugues exòtiques trobades escapades, abandonades o confiscades per les autoritats i amb algunes d’aquestes espècies protegides col·laboren en programes de cria en captivitat.

Els estudis de camp i científics que es porten a terme, tant a dins el Centre com als hàbitats naturals, van dirigits a conèixer diferents aspectes de l’ecologia, biologia de les tortugues, així com del seu hàbitat, per tal de contribuir a la conservació de les poblacions naturals.

Moltes gràcies a la Policia Local de Platja d’Aro per organitzar aquesta sortida.