Consell escolar

 

funcions-del-consell-escolar-de-centres-publics

articles-decret-dautonomia-consell-i-lec

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Òrgans col.legiats del consell escolar de L’escola El Bosc de Mont-ral.

Presidenta i directora de l’escola: Eva Gilabert Rofes

Representant -Secretària del consell escolar: Jordi Ribera Benavent

Representant sector pares i mares- Nina Maria Kjellman Lind ( suplent fins a les noves eleccions Ioritz Goldaraz )

Representant sector Ajuntament- Àngela Romaguera

Dates i acords  Consell Escolar Escola El Bosc curs 20/21

Dates Consell Escolar de la ZER El Francolí

  • Extraordinari 16 de setembre 2020
  • 7 d’octubre 2020
  • 3 de febrer 2021
  • 16 de juny del 2021

Dates i acords  Consell Escolar Escola El Bosc curs 19/20

El Consell Escolar de l’Escola el Bosc sempre començarà a les 13 h amb una durada aproximada d’una hora. Ens reunirem a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Dates Consell Escolar de la ZER El Francolí

  • 16 d’octubre de 2019
  • 5 de febrer de 2020
  • 17 de juny de 2020

El Consell Escolar de la ZER El Francolí sempre començarà a les 16.30 h amb una durada aproximada d’una hora. Ens reunirem a l’escola de Picamoixons.

En situació excepcional hi pot haver una convocatòria de Consell Extraordinari la qual s’hauria de convocar amb un mínim de 48 hores d’antelació.