Història

L’escola El Bosc està situada al poble de Mont-ral, tal i com indica el seu nom. El centre escolar neix el curs 2016/2017 desprès de re-obrir l’escola que portava 18 anys tancada.

L’escola de Mont-ral forma part de la ZER el Francolí, que agrupa alhora les comunitats educatives de 4 municipis: Picamoixons, La Masó, La Riba i Mont-ral, que formen part de l’Alt Camp.

La població no forma un sol nucli agrupat, al contrari, és distribuïda de manera desigual dins el territori. Cal distingir quatre nuclis urbans: Mont-ral, Farena, l’Aixàviga i el Bosquet, i dues zones de masies disperses: Cabrera i les Cadeneta. Hi ha, a més, diferents masos aïllats. Amb una població aproximada de 182 habitants. El territori és enlairat i divers, format per dues zones ben diferenciades: la vall del riu de la Glorieta i la vall del riu Brugent.  Malgrat la seva proximitat a la mar, el clima és molt extremat degut a l’altitud del terme, que arriba fins als 1.075 m al Puig Pelat i la seva cota més baixa és de 375 m, al límit inferior de la vall del riu de la Glorieta.

Mont-ral és un bonic poble amb un entorn natural d’una gran bellesa, que ha de tenir una escola preciosa, plena de persones amb il·lusió, una escola que tingui com a objectiu comú ser un espai d’aprenentatge, benestar i seguretat que permeti els infants equivocar-se per aprendre, on conviure de forma harmònica i desenvolupar al màxim les seves capacitats, competències, habilitats i aprenentatges, amb una sòlida base emocional i social.

També és el desig dels membres de la comunitat educativa i la seva empenta que ens fa presentar seguir endavant dia a dia. És difícil imaginar aquest projecte sense la complicitat, la cohesió i el suport de tots els membres de la comunitat educativa. Amb el convenciment que aquest projecte sigui viu, engrescador i compromès, esperem poder obrir nous horitzons, fent-ne partícip a tota la comunitat educativa, amb la il·lusió, el desig de participar i col·laborar, l’emoció per compartir, l’afany de tirar endavant un projecte no només educatiu, sinó un projecte de vida que ens acompanyarà a tots i a totes al llarg de molts anys.