Consell Escolar

Es reuneix periòdicament els dilluns a les 18:30h, almenys una vegada al trimestre i el constitueixen:

Sector Famílies: Àngel Bescòs, Samuel González, Eva Idanez, Carme Bernaus, Raquel Font

Representant  AMPA: Jordi Balcells

Professorat: Carme Aloy, Aurora Álvarez, Pilar Martí­nez, Juan Manuel Lara, Núria Vinyals

Representant Ajuntament: Oriol Castells 

Personal de serveis/educati (PAS): pendent de nomenament.

Equip directiu: membres nats del consell: Núria Vinyals, Jaume Sabater, Jordi Flix.

-Hi ha una bústia de suggeriments a l’entrada principal (costat administrativa) per a qualsevol aportació que volgueu fer als representants de les famílies al Consell.

-Dintre el Consell hi ha constituïdes les següents comissions:

 

CONVIVÈNCIA

–  Miquel Giménez

–  Jaume Sabater

–  Jordi Balcells

–  Pilar Martí­nez

 

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ

– Jaume Sabater

– Jordi Balcells (Samuel G)

– Juan Manuel Lara

– Miquel Giménez

MENJADOR

–  Carme Aloy

–  Jordi Balcells (Samuel G)

–  Miquel Giménez

PERMANENT

–  Miquel Giménez

–  Jaume Sabater

–  Jordi Flix

MANTENIMENT

–  Miquel Giménez

–  Àngel Bescós

–  Oriol Castella

SOCIALITZACIÓ LLIBRES:

–  Miquel Giménez

–  Jaume Sabater

–  Aurora Álvarez

 

ECONÒMICA (LEC, art.148)

–  Miquel Giménez

–  Jordi Flix

–  Jordi Balcells

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:  Miquel Giménez, Carme Aloy, Oriol Castells i Jordi Balcells.

  • Renovació del Consell Escolar
    • La renovació parcial de cada sector del Consell escolar es farà  cada dos anys en les eleccions convocades pel Departament d’ Ensenyament,  on es presentaran candidatures de cada sector.
    • En cas que durant el perí­ode de vigència es produeixi alguna baixa, s’aplicarà  la normativa aprovada pel Consell Escolar del dia 17 de març de 2014, on diu que en el supòsit que algun membre del Consell tingui absències per períodes llargs, pugui entrar a formar-ne part el següent de la llista.