Oferta educativa

L’escola ofereix els ensenyaments d’educació infantil (3-6 anys) i l’educació primària (6-12 anys).

Des del curs 2011-2012 som una escola d’una línia. Es fa anglès des de P3.

Tenim el distintiu d’escola verda des de novembre de 2006.