Projecte Educatiu

Ensenyem, eduquem i orientem els nostres alumnes d’acors amb els objectius i les seves capacitats.

Tenim com a objectiu el desenvolupament integral de l’infant a nivell cognitiu, motriu, emocional, social i lingüístic.

Formem persones respectuoses amb el medi, solidàries, participatives, tolerants, amb pensament crític i integrades en la societat.

El nostre projecte educatiu defineix l’escola com:

  • Catalana
  • Respectuosa amb les diferents tendències religioses i ideològiques.
  • Constructivista.
  • Pluralista, assumint els principis democràtics i de convivència.
  • Educació per la igualtat.
  • Escola arrelada a l’entorn

Els quatre pilars sobre els quals s’ha de fonamentar l’educació del segle XXI són:

  • Aprendre a conèixer.
  • Aprendre a fer.
  • Aprendre a viure junts.
  • Aprendre a ser.

Aquí podeu veure tot el document del PEC.