Material escolar

Des de fa més de 30 anys el material escolar està sociabilitzat. Totes les famílies són membres de l’AMPA i l’associació gestiona el material, les festes i les sortides.