Projectes

L’escola compta amb diferents projectes actius. Alguns d’ells són: