Oferta educativa

Educació Infantil (3,4,5 anys)
Educació Primària (de 1r a 6è cursos)

Actualment tenim:

– A infantil: una aula de P3, una de P4 i una de P5.

– A primària: una aula de primer, una aula de segon, una de tercer, una de quart, una de cinquè i una de sisè.