Nota sobre les notes

Benvolgudes famílies,

Els vostres fills/es, a banda dels informes, porten les “notes”. L’avaluació s’ha fet segons la normativa derivada de l’ ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny del Departament d’Ensenyament.

Us volem fer les següents reflexions:

  1. “L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’Educació Primària serà contínua i global, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques” (EDU/296/2008, de 13 de juny).
  2. Llegiu els informes i mireu l’evolució de l’infant.
  3. No compareu. Cada nen i nena és diferent.
  4. Les notes no han de servir per competir en aquestes edats.
  5. L’autoestima i la valoració són importants per crear la seva personalitat. El nen/a no ha de percebre mai que se l’estima o no en funció de les notes.
  6. No s’ha de premiar o castigar si l’infant aprova o suspèn.
  7. Tan despreocupar-se com obsessionar-se per les notes, pot fer que el nen/a pugui sentir-se menyspreat per la tasca que realitza, transmetent-li desinterès o manca de confiança en ambdós casos.

El bon seguiment de l’evolució escolar del nen/a ajuda a interpretar les notes i establir mesures de millora quan sigui necessari.

 

L’INFANT HA DE GAUDIR DE L’ESTUDI, DE L’ESCOLA, D’APRENDRE A APRENDRE!