CONSELL D’INFANTS

Què és el Consell d’Infants?

  • Es donar un espai als infants perquè expressin la seva visió de l’escola, la valorin i la transformin cap als seus interessos.
  • Fer possible una reflexió dels infants sobre la seva escola i facilitar-los els mecanismes perquè les seves propostes i idees puguin incorporar-se.
  • Facilitar a l’alumnat l’aprenentatge dels mecanismes de representació i participació democràtica, que seran essencials de manera permanent en la seva formació com a ciutadans i ciutadanes.
  • Crear un mecanisme vàlid i estable de participació dels infants i de comunicació d’aquests amb els càrrecs de l’escola.
  • Valorar la veu dels infants i concretar d’una manera visible la seva consideració de ciutadans i ciutadanes amb plena capacitat d’opinió i expressió.

REPRESENTANTS DEL CONSELL D’INFANTS 20-21:

 

Els i les representants d’aquest any són:

 

 

 

Temes de treball curs 2020-21: 

Enguany les reunions del consell d’infants estaran enfocades principalment a els següents temes: