Acta 3

Acta de la reunió de Consell d’Infants de l’Escola Els Aigüerols

Data:  Horari: 

Lloc:

Hi assisteixen:

Responsable:

Consellers/es: