AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS

Per poder administrar un medicament a l’escola és necessari portar:

  • L’autorització signada (CLIQUEU AQUÍ PER DESCARREGAR-LA)
  • Còpia de la recepta del metge o metgessa.
  • A la medicació INDICAR EL NOM DE L’INFANT AMB LA DOSI I HORA A ADMINISTRAR.