Material de Cicle Inicial

  • Estoig amb llapis i goma.
  • Una bata per pintura.

Tot ha d’anar marcat amb el nom.

Només els alumnes de primer:

Una carpeta de 50 fundes de plàstic per fer un cançoner que es quedarà a escola per guardar les cançons treballades.