2n: Explica com fer…

Guió del text instructiu:

  • Títol: Com fer, muntar, aconseguir (el nom del que s’explicarà com s’ha de fer)
  • Materials necessaris
  • Instruccions, normes, procediment, elaboració,…
  • Altres aspectes que penseu que són interessants per explicar: temps, durada, per què l’has escollit.