Reporter

És una activitat pensada per treballar la competència oral de tot l’alumnat de l’escola i que té com a objectiu fomentar des de ben petits i petites l’expressió oral.

Els principals aspectes que s’avaluen amb aquesta activitat són: si s’expressa amb claredat, vocalitza bé i el seu to de veu és l’adequat. Que el discurs sigui ordenat fent servir paraules pròpies, mirant als companys/es quan parli i acompanyant el seu discurs amb el gest. Tot això, utilitzant correctament el material de suport.

A cada nivell d’educació infantil i cicle inicial es fa una exposició per curs i es fa en llengua catalana.

A cicle mitjà se’n fan dues, una en llengua catalana i l’altra en llengua castellana.

A cicle superior se’n fan tres, una en llengua catalana, una en llengua castellana i una en llengua anglesa.

En els nivells superiors els propis alumnes s’autoavaluen i coavaluen per millorar la pròpia competència comunicativa.

Alguns dels temes per nivells són:

P3 – Foto vivencial

P4 – Sortida en família

P5 – Animals

1r – Recepta

2n – Explica com fer…

3r – Català: Localitat del Bages i Castellà: Cantante en solitario

4t – Català: Comarca de Catalunya i Castellà: Personaje famoso/a

5è – Català: Comunitats Autònomes, Castellà i Anglès: El tema i guió varia cada curs

6è – Català: Països de la Comunitat Europea, Castellà i Anglès: El tema i guió varia cada curs