Reporters a Educació Infantil

Durant el transcurs del segon i tercer trimestre de curs, els/les alumnes d’Educació Infantil inicien l’activitat del REPORTER.  El treball del reporter és una exposició oral del nen/a davant els companys d’un tema escollit per cadascú i treballat a casa amb l’ajuda de la família. Es pretén que els alumnes s’entrenin en fer un discurs clar i entenedor  d’un tema que ells els pugui motivar i els sigui proper.

Les Mestres donaran als alumnes encarregats de presentar el reporter un llibre del qual disposaran de dues pàgines per enganxar-hi les fotos, imatges o dibuixos de l’activitat i una mica d’explicació. Mireu, si us plau, de no repetir temes.