Calendari i horari del curs

Calendari 2020-2021

L’horari lectiu del centre aquest curs té 2 torns. El primer torn per als cursos de P3, P5, 1r i 2n és de 8.50 a 12,20 h i de 14,50 a 16.20. El segon torn per als grups de P4, 3r,4t, 5è i 6è és de 9 a 12.30 i de 15,00 a 16,30 h.

L’horari de la jornada intensiva és 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

L’horari dels alumnes de P3, durant la primera setmana de setembre, del dia 12 al 16, estaran en període d’adaptació i el seu horari es repartirà en dos grups: Un de matí, de 9h. a 12:30h; i un altre de tarde, de 15h. a 16:30h.

Puntualitat. És important que els nens i nenes arribin puntualment. La puntualitat és un hàbit que és necessari treballar des de petits i l’escola juga un paper important en aquesta adquisició.

Els retards escolars s’han de justificar per escrit a l’agenda escolar. Si un nen arriba tard, cal que resti acompanyat d’un adult fins que se li obri la porta. Quan s’arriba tard cal trucar sempre al timbre de la porta.