Acollida Matinal

L’acollida matinal, és un servei de guarderia que ofereix l’AMPA a totes aquelles famílies que hagin d’incorporar-se als seus llocs de treball a partir de les 8.00 h del matí o que per motius diversos no puguin acompanyar els seus fills i filles a les 09.00 h del matí.

Aquest servei està operatiu a l’escola a partir de les 7.45 h del matí i fins a les 09.00 h. Es compta amb un monitor/a que acull els nens i nenes durant aquesta hora.

Servei d’acollida fixe: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei cada dia. Requereix inscripció al servei. Podeu trobar el formulari d’inscripció a la part inferior de la pàgina.
El pagament del servei es farà girant un rebut a mes vigent entre els dies 1 i 10 de cada mes, per tant el primer rebut serà al principi del mes d’octubre.
En el formulari d’inscripció podreu indicar-nos que el número de compte en el que es girin els rebuts sigui el mateix del curs passat. En cas de que volgueu indicar-nos un número de compte diferent, caldrà que envieu un full de diligència bancària a extraescolars.ampapericot@gmail.com indicant el número de compte. Trobareu el full de diligència bancaria a la part final d’aquesta pàgina.

Servei d’acollida eventual: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei de forma puntual. No requereix inscripció al servei. En aquest cas l’empresa Girolleure, encarregada del servei a final de cada mes farà arribar una nota a les famílies que hagin utilitzat el servei de forma esporàdica perquè aquestes facin l’ingrés.

Detalls

MODALITAT FIXA (10 o més dies) 1h/dia 35€ / mes 7:45h a 9:00h
0,5 h/dia 17,50€ / mes 8:30h a 9:00h
MODALITAT EVENTUAL (menys de 10 dies) 3,50 €/h
Aquest preu s’aplicarà per franges de quart d’hora utilitzada, exemple: si s’utilitza el servei 1h i 15 min: 3,5×1,25= 4,38€

Inici del servei: el proper dia 14 de setembre, el primer dia d’escola.

Més informació: extraescolars.ampapericot@gmail.com

Altres a tenir en compte: el servei s’oferirà sempre que hi hagi un mínim de 8 nens.

Documentació: