Acollida

El centre estarà obert de les 8 del matí a les 18h de la tarda. Les hores de 8h a 9h i de 17h a 18h són hores complementàries que es corresponen amb el servei d’acollida. L’hora de 17-18h només es duran a terme si hi ha un mínim de 4 infants fixes).

Referent a l’acollida del matí, és aconsellable que els infants esmorzin a casa. No obstant, si no és possible, donarem l’esmorzar a aquells infants d’acollida que arribin únicament abans de les 8.30h. Més tard d’aquesta hora, les educadores no podran oferir aquest servei. Per tant, si la família ho considera convenient, es podrà quedar a donar-li.