Experimentació

EL JOC I LES EMOCIONS COM A FIL CONDUCTOR

“Es viu i s’aprèn, si el joc és lliure”. F. Tonucci.

Pensem en el joc com a propietat interna del pensament de l’infant, és per això que a El Rodó juguen lliurement amb un espai saludable física i mentalment. Segur, pensat i organitzat perquè cada criatura trobi respostes a les seves necessitats internes.  A través del joc lliure, l’infant explora, observa, prova, s’equivoca, dubta, es comunica, … en definitiva aprèn de manera significativa i al seu ritme.

Respectant la seva necessitat de joc i de moviment, aconseguim que s’impliquin amb tot el que fan alhora que els ajudem a créixer.

És a partir del joc i les activitats de vida quotidiana, que va sorgint la relació i el llenguatge de cada criatura perquè experimentació, informació, vivència relació i llenguatge formen un bloc únic i indivisible.

Quan el joc és col·lectiu hi ha encara més connexions neuronals però aquest tipus de joc ha de ser quan els infants es posen d’acord per fer-ho, de manera espontània, no perquè nosaltres ho decidim.

Descobrir que poden fer una acció i tornar-ho a provar, obtenint el mateix resultat és molt gratificant. És la manera d’aprendre a aprendre!

ELS MATERIALS  DE JOC

Oferim als infants, un espai amb materials concrets perquè realitzin la seva activitat natural d’exploració i manipulació d’objectes. D’aquesta manera, descobreixen per si mateixos el resultat de les seves pròpies accions. Descobreixen les propietats dels objectes i s’obre davant d’ells i elles, una infinitat de possibilitats.

Mitjançant l’experimentació,  descobreixen i s’entretenen amb les accions que més els agraden. Això els porta a realitzar moltes comprovacions, a investigar el funcionament dels materials, la causa o efecte que produeixen amb la seva acció. Tot aprenentatge comença pel desig i el segueixen l’assaig, l’error, la repetició i el temps.

 

APRENDRE O ENSENYAR?

Oferim un ambient que facilita que aprenguin, on els infants són realment els protagonistes dels seus aprenentatges. El paper de l’adult és de guia d’aquestes accions i facilitador de les propostes de joc, adoptant un paper més passiu, però sempre present.

MOVIMENT LLIURE

“Escoltar els infants petits i entendre’ls quan encara no parlen amb paraules. Saber-hi respondre en la mesura adequada, donant prioritat a l’acolliment de les iniciatives de l’infant abans que la satisfacció del plaer de l’adult en la relació mútua…Creure en les seves capacitats de créixer i adquirir autònomament les postures i els moviments essencials per a la vida. (Lokzy). 

A cada estança hi ha un material que facilita el moviment en el moment que l’infant ho necessita entenen que és expressió de vida i facilitador d’aprenentatge. Cada criatura, intenta superar els seus propis reptes a partir de les possibilitats del seu cos i del seu interès, per iniciativa pròpia. Els adults  observem i acompanyem el moviment de cada infant des del respecte i la presència.

Al llarg del desenvolupament dels seus moviments, un infant no només aprèn a girar-se de panxa o fer tombs, anar de quatre grapes, aixecar-se o caminar sinó que també aprèn a aprendre. Aprèn a estar motivat amb algun objecte, o a adquirir interès per alguna cosa, a provar, a experimentar. Aprèn a conèixer l’alegria i la felicitat, les quals signifiquen l’èxit que ha assolit, és a dir, són el resultat de la seva pròpia i pacient constància.

 

AMBIENTS PREPARATS I ADEQUATS

“Hem de donar a les nenes i als nens l’oportunitat de sentir abans de comprendre, d’experimentar abans de conèixer, ja que no hi ha res en la intel·ligència que no hagi passat abans pels sentits”. (Piaget, 1983).

El desenvolupament parteix d’una necessitat interna, però aquesta ha de comptar amb els materials i els ambients que permetin satisfer-la. Per això oferim espais de joc en petit grup on hi ha objectes, eines i materials que conviden a descobrir i a comunicar el que aprenen.

El fet d’estar en grup reduït permet gaudir d’un ambient més tranquil. Des de la calma i sense pressa és més fàcil ser conscient de les descobertes pròpies i del que van descobrint els companys i les companyes.