Oferta educativa

Tipus d’ensenyament

1r cicle d’Educació Infantil (0-3).

Línies

2 estances de 1-2 anys
2 estances de 2-3 anys