Preinscripció 2018-2019

Preinscripció curs 2018-2019

 • Del 13 al 24 d’abril de 2018, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, i educació secundària.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Accedeix a la pàgina d’informació de la Generalitat de Catalunya

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicilio habitual en el mismo municipio del centro solicitado en primer lugar, pero no en su área de influencia: 10 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Calendari

Segon cicle d’educació infantil i primària

Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril
Publicació de llistes amb el barem provisional 3 de maig
Presentació de reclamacions del 4 al 8 de maig
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Sorteig del número per al desempat 11 de maig
Publicació de llistes ordenades definitives 15 de maig
Publicar oferta definitiva 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
Matriculació 21 al 27 de juny