Ensenyaments transprofessionals

Els ensenyaments per adquirir competències transprofessionals inclouen la formació en llengües estrangeres, anglès, i en competències digitals (COMPETIC)

Els horaris dels competics d’aquest curs 2020-21 són:

Competic 1 Matí: Dilluns i Dimecres de 9:00 a 10:30

Competic 1 Tarda: Dimarts i dijous 17:30 a 19:00

Competic 2: Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

Competic 3: Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:30

Els horaris d’anglès són:

Anglès 1 matí: Dilluns i dimecres de 9 a 10:30

Anglès 1 tarda: Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30

Anglès 2: Dilluns i dimecres de 11:30 a 13:30

Anglès 3: Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00