Competència digital COMPETIC

 • Nivells:
  COMPETIC (Equivalència amb titulació ACTIC)
  Curs COMPETIC 1 (ACTIC Bàsic)
  Trimestre Competències Nom abreujat Hores
  1T C6: Tractament de la informació numèrica Full de càlcul FC 35 h
  2T C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Multimèdia M 35 h
  3T C1: Cultura, participació i civisme digital Participació digital PD 25 h
  C1 a C6: Treball de síntesi Treball TS 10 h
    TOTAL HORES 105 h
  Curs COMPETIC 2 (ACTIC Mitjà)
  Trimestre Competències Nom abreujat Hores
  1T C1: Cultura, participació i civisme digital Participació digital PD 15 h
  C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu Tecnologia T 16 h
  C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital Navegació i comunicació NC 16 h
  2T C4: Tractament de la informació escrita Tractament de text TT 15 h
  C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Multimèdia M 17 h
  C6: Tractament de la informació numèrica Full de càlcul C 18 h
  3T C7: Tractament de les dades Base de dades BD 18 h
  C8: Presentació de continguts Presentacions PC 15 h
  C1 a C8: Treball de síntesi Treball TS 10 h
   TOTAL HORES 140 h
   Curs COMPETIC 3 (ACTIC Avançat)
  Trimestre Competències Nom abreujat Hores
  1T C4: Tractament de la informació escrita Tractament de text IT  35
  2T C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Multimèdia M  35
  3T C8: Presentació de continguts Presentacions PC  25
  C1 a C8:Treball de sintesi Treball TS  10
  TOTAL HORES  105