Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

 • Nivells
  GES 1 matí  

  De dilluns a divendres de 9 a 13:00 

  GES 1 tarda  

  De dilluns a dijous de 15:00 a 21

  GES 2 matí  

  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30

  GES 2 tarda  

  De dilluns a dijous de 15 a 21:00