Llengua anglesa

Impartim tots els nivells. Hi ha un horari setmanal fix que inclou, com a mínim dues sessions presencials i un de variable per al complement d’autoformació.

  • Nivells
  • Durada
  • Organització
  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació