Graduat en educació secundaria per adults (ESO)

  • Durada: 2 cursos, en funció del ritme de cada estudiant.
  • Organització: No hi ha classes presencials, sinó un dossier trimestral per completar. Has de passar, com a mínim un cop de setmana, a deixar feines i fer consultes. Els mòduls són trimestrals, per tant, cada trimestre hi haurà exàmens i s’obre matrícula per a nou alumnat.
  • Matèries: Mòduls trimestrals de llengües, ciències i socials, amb contingut semblant al dels Instituts.
  • Convalidacions i acreditacions: Pots convalidar estudis previs de l’ESO, EGB, BUP i FP antiga. Pots acreditar coneixements amb proves de nivell que es fan al centre.
  • Recursos: Dossier trimestral, consultes personalitzades, classes presencials de matemàtiques, tutoria.
    Aula oberta de 9 a 20,30h, material d’estudi, classes de reforç de llengües.
  • Aula virtual: Facebook , grup de Whatsapp, blogs.
  • Avaluació: Avaluació continuada de les tasques setmanals, amb exàmens parcials i finals cada trimestre. Quan aprovis tots els mòduls, farem la sol·licitud del títol de Graduat en Educació Secundària.