Preparació de proves d’accés

Preparem per a totes les vies d’accés tant de l’accés a la universitat com a la prova d’accés a grau superior. Impartim classes presencials opcionals de les diverses matèries cada setmana (matí i tarda).  En el cas concret de la prova d’accés a grau superior, en les matèries específiques de les vies d’arts i esports i en aquelles matèries que el centre no oferta, us en facilitarem la matriculació al IOC (Institut Obert de Catalunya).