Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formaciò bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
  • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa
  • Llengua francesa

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau superior
  • A la universitat per a majors de 25 anys