Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

El CAM és un curs que un cop superat serveix per accedir a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

  • Durada: 1 curs.
  • Organització: Curs semipresencial: mínim d’hores classe a les quals s’ha d’assistir i entrega de tasques setmanals de cada matèria.
  • Matèries: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Ciències Socials i Interacció amb el món físic
  • Recursos: Dossier trimestral, consultes personalitzades, tutoria, assessorament i acompanyament. Aula oberta de 9 a 20,30h, material d’estudi, classes de reforç de llengües.
  • Aula virtual: Facebook , grup de Whatsapp, blogs.
  • Avaluació: Avaluació continuada de les tasques setmanals, amb exàmens parcials i finals cada trimestre.
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació.
  • Taxa: El curs 2018-19 el preu ha estat de 190 €.