A la universitat per a majors de 25 anys

El centre prepara l’alumnat per a les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i també de 45, si bé ambdues opcions comparteixen material i classes presencials. Aquí teniu informació actualitzada sobre aquest accés. L’opció per a més grans de 45 té un currículum reduït i algunes diferències en les condicions a l’accés. Podeu consultar més informació sobre aquesta opció de  +45 aquí.

És interessant conèixer els diferents graus que s’ofereixen a les universitats de Catalunya. Aquesta informació la podeu trobar exhaustivament detallada al portal QPQ (Què i Per Què) i ordenada per noms, branques, universitats…

Durada

Només hi ha una convocatòria anual els exàmens de la qual se situen a finals  que d’abril- inici de maig, i se celebren dos dissabtes seguits: un primer dissabte per a la fase comú i els següent per a la fase específica. El curs comença a mitjans de setembre amb activitats d’avaluació inicial i acaba tot coincidint amb els exàmens.

Organització

L’alumnat, un cop matriculat, és orientat pel tutor o tutora sobre les específiques que ha de cursar i l’informarà de l’horari i del professorat encarregat de cada matèria. En aquest moment, s’estableixen les condicions de treball (terminis, compromisos, comunicació amb la tutoria…) i les orientacions sobre l’organització personal per a dur a terme amb èxit el curs. És reforça la idea de que es tracta d’uns estudis en règim semipresencial, amb una assitència i lliurement de treballs obligatoris.

Currículum

Podeu consultar els temaris de les diferents matèries en aquest enllaç.

Recursos

Atenció personalitzada permanent.
Dossiers mensuals de treball específic de cada una de les matèries, amb teoria i exercicis, elaborat per l”equip de mestres del centre.
Classes setmanals de totes les matèries comunes, al matí i a la tarda i de la majoria de matèries específiques.
Seguiment i assessorament tutorial individual.

Orientació en el procés de matriculació a la prova des del portal ACCESNET.

Aula virtual

Ordinadors a l’aula amb connexió lliure a internet.
Xarxa wifi amb contrasenya a la teva disposició.
Blogs, web i moodle del centre.

Avaluació

A banda de la revisió-correcció setmanal dels materials de treball i dels controls puntuals que cada professor proposi a les seves sessions, us avaluarem dos cops al llarg del curs dels contiguts que treballeu a les tasques que haureu anat fent. El centre organitza dos periodes d’exàmens -desembre i març- perquè pugueu i puguem saber el nostre nivell. Els exàmens de març són anomenats “simulacre” perquè es respecten el temps i l’agrupació horària dels exàmens reals. Procurem realitzar aquest simulacre en un lloc diferent a l’habitual.

L’acreditació d’APTE o no APTE correspon exclusivament al resultat dels exàmens lliures.