A cicles formatius de grau superior

CFGS Preparació a la prova de grau superior

  • Accessos i professions

La prova et pot donar accés a tres tipus d’estudis de grau superior

Cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGSFP)

Cicles formatius de grau superior d’ensenyaments esportius (CFGSEE)

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques  (CFGSAD)

  • Matèries

Et preparem per superar les dues parts de la prova: 4 matèries de la part comuna i 2 matèries de la part específica;  tot i que si tens estudis professionals de grau mitjà o experiència laboral podràs optar a l’exempció/convalidació de la part específica.

CFGSF: part comuna: llengua catalana, llengua castellana, anglès o francès i matemàtiques.

Part específica: anglès i francès com a segona llengua psicologia i sociologia, geografia, biologia, ciències de la Terra i medi ambient, química, física i tecnologia industrial.

(si necessites fer alemany, educació física o economia i organització d’empresa et facilitem la matrícula                a l’IOC d’alguna d’aquestes matèries)

CFGSEE: part comuna (única): llengua catalana, llengua castellana, anglès o francès  i matemàtiques o història

CFGSAD: part comuna: llengua catalana, llengua castellana, anglès o francès  i matemàtiques o història.

Part específica (matèries no impartides al centre): cal preparar les dues específiques a l’IOC d’entre: dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum.

  • Durada

És d’uns vuit mesos, des de finals de setembre fins que es fa la prova a mitjans de maig.

  • Organització

El curs està organitzat en forma de materials mensuals que tu mateix et descarregaràs i de taxes que has d’anar lliurant periòdicament. A més, hi ha classes presencials (opcionals però recomanables) de les diverses matèries cada setmana (matí i tarda). La clau del teu progrés és el treball a l’aula d’estudi on disposaràs de l’atenció individualitzada de professors de totes les matèries que impartim durant més d’onze hores diàries.

  • Recursos

Atenció personalitzada permanent

Dossiers mensuals de material específic de cada matèria amb teoria i exercicis, elaborat pels propis professors del centre

Classes setmanals de totes les matèries comunes matí i tarda i de la majoria de matèries específiques

Seguiment i assessorament tutorial individual

  • Aula virtual

Ordinadors a l’aula amb connexió lliure a internet

Xarxa wifi amb contrasenya a la teva disposició

Blogs, web i moodle del centre

Comunicació amb els alumnes per facebook, mail i whatsapp

  • Avaluació

Us avaluarem dos cops al llarg del curs, basant-nos sobretot en les tasques que haureu anat fent. També tindreu dos períodes d’examens (que anomenem simulacres) perquè pugueu i puguem saber el vostre nivell.

Els alumnes que resultin aprovats abans de la prova tindran un Certificat del nostre centre que els permetrà sumar entre 1 i 2 punts a la nota que obtinguin a la prova.

Per a més informació sobre aquests estudis cliqueu aquí.