Avaluació i acreditació de competències professionals

S’ha obert una nova convocatòria específica del procediment d’avaluació i d’acreditació de competències professionals en centres que depenen del Departament d’Educació. Aquesta convocatòria està adreçada a les persones que tinguin experiència professional o formació no oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

El termini de presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció és del 25 de gener fins el 31 de març de 2021, per al primer bloc d’oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s’adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç: http://acreditat.gencat.cat/ca