Inici de classes i subgrups

La data d’inici de les classes en els ensenyaments d’Etapa Instrumental i de Graduat en ESO serà dilluns 20 de setembre, cada grup  començarà a l’hora que s’indica a continuació:

Etapa Instrumental Nivell 1 (Alfabetització)  9:00h  (sala de lectura)
Etapa Instrumental Nivell 2 (Neolectors) 11:00h (sala de lectura)
Etapa Instrumental Nivell 3 (Certificat) 15:30h (aula 1)
GES 1 Matí  9h  (aula d’autoformació)
GES 1 Tarda 16h (aula d’autoformació)
GES 2 Matí  9h  (aula 3-4)
GES 2 Tarda 16h (aula 3-4)

 

Els grups de Llengües estrangeres (Anglès i Francès) es divideixen en dos subgrups, segons el primer cognom. Cadascun dels subgrups començarà les classes a l’aula 7-8 en el dia i hora que s’indica a continuació:

Francès  1 Cognoms que van des del que comença per “BER” fins al que comença per “LEO” (tots dos inclosos) Dilluns, 20 de setembre a les 16h
Cognoms que van des del que comença per “LOP” fins al que comença per “SER” (tots dos inclosos) Dimecres, 22 de setembre a les 16h
Francès  2 Cognoms que van des del que comença per “BLA” fins al que comença per “PIB” (tots dos inclosos) Dilluns, 20 de setembre a les 11h
Cognoms que van des del que comença per “PIÑ” fins al que comença per “VER” (tots dos inclosos) Dimecres, 22 de setembre a les 11h
Francès  3 Cognoms que van des del que comença per “ABA” fins al que comença per “FAR” (tots dos inclosos) Dimarts, 21 de setembre a les 15:30h
Cognoms que van des del que comença per “GEL” fins al que comença per “VAR” (tots dos inclosos) Dijous, 23 de setembre a les 15:30h
Anglès 1 Matí Cognoms que van des del que comença per “CAB” fins al que comença per “LOP” (tots dos inclosos) Dimarts, 21 de setembre a les 9h
Cognoms que van des del que comença per “MAL” fins al que comença per “VAL” (tots dos inclosos) Dijous, 23 de setembre a les 9h
Anglès 2 Matí Cognoms que van des del que comença per “BA” fins al que comença per “KO” (tots dos inclosos) Dilluns, 20 de setembre a les 9h
Cognoms que van des del que comença per “LO” fins al que comença per “TRI” (tots dos inclosos) Dimecres, 22 de setembre a les 9h
Anglès 3 Matí Cognoms que van des del que comença per “AR” fins al que comença per “GI” (tots dos inclosos) Dimarts, 21 de setembre a les 10:30h
Cognoms que van des del que comença per “LLAl” fins al que comença per “VI” (tots dos inclosos) Dijous, 23 de setembre a les 10:30h
Anglès 1 Tarda Cognoms que van des del que comença per “ALB” fins al que comença per “ORT” (tots dos inclosos) Dilluns, 20 de setembre a les 17:30h
Cognoms que van des del que comença per “PUJ” fins al que comença per “VIV” (tots dos inclosos) Dimecres, 22 de setembre a les 17:30h
Anglès 2 Tarda Cognoms que van des del que comença per “AL” fins al que comença per “GAR” (tots dos inclosos) Dilluns, 20 de setembre a les 19h
Cognoms que van des del que comença per “JO” fins al que comença per “TRU” (tots dos inclosos) Dimecres, 22 de setembre a les 19h
 

Anglès 3 Tarda

Subgrups d’ Anglès 3 tarda

 

Pel que fa als grups de Competic, queden dividits en subgrups de la forma següent:

 

Les classes dels ensenyaments de Llengua Catalana i Llengua Castellana començaran durant la setmana del 27 de setembre a l’1 d’octubre. La propera setmana informarem de la seva distribució, dels seus horaris i de les dates d’inici de les classes.

Finalment, us recordem que aquesta reorganització dels grups respon a les necessitats de distanciament físic derivades de la pandèmia i que la conseqüent divisió en subgrups serà revisada, i revocada si s’escau, al finalitzar el primer trimestre del curs 2021-2022, en funció de l’evolució del control de la de la pandèmia, del desenvolupament del pla de vacunació i de l’assoliment de la immunitat de grup, i sempre segons les instruccions i l’acompanyament de les autoritats sanitàries i educatives.