A cicles formatius de grau mitjà

Matrícula per al curs 2019/20

El nostre Centre prepara l’alumnat per a les proves d’accés a als cicles formatius de grau mitjà. El període de preinscripció i matrícula és al mes de juny (del 18 al 25 de juny) i de setembre. Informem de les dates en aquesta mateixa pàgina web. La documentació necessària és l’original i fotocòpia del vostre DNI (NIE o passaport)

És requisit tenir 17 anys o més (o complir-los l’any de la prova).

Durada

El curs comença a mitjans de setembre i acaba un cop realitzades les proves corresponents.

Hi ha una sola convocatòria anual els exàmens de la qual són el primer o segon dimecres de maig, en horari de tarda. La prova té una durada de 4 hores, repartides en dos blocs. El primer bloc comença a les 4 de la tarda fins a les 6. El segon bloc també té una durada de dues hores (de 18.30 a 20.00 h).

Podeu consultar el calendari de la prova aquí.

Matèries

Les matèries d’estudi corresponents a aquest nivell són:.

  • Primer bloc: llengua castellana, llengua catalana, llengua estrangera i competència social i ciutadania.
  • Segon bloc: matemàtiques, interacció amb el món físic i tecnologia.

Les persones que tinguin experiència laboral en qualsevol àmbit professional (un mínim d’un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial queden exemptes de fer la part científica i tecnològica (que correspon a la interacció amb el món físic i la tecnologia).

Podeu trobar més informació sobre els continguts, temari i materials aquí.

Recursos

El centre ofereix un seguiment i assessorament tutorial individualitzat així com una atenció personalitzada permanent.

Podeu trobar més informació a la pàgina web del departament d’ensenyament.