Organització interna

Qui som?

Equip directiu

  • Director
  • Secretària

Coordinacions

  • Societat de la informació
  • Ensenyaments inicials
  • Proves accés a cicles

Consell escolar

  • Format per representants de l’equip directiu, del personal docent, de l’alumnat , del PAS i 1 representant de l’Ajuntament.

Administrativa

  • Administrativa