Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa
  • Competència digital COMPETIC (Inicial i Competic 1, 2 i 3)

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau mitjà
  • A cicles formatius de grau superior