Llengua castellana

Aquests ensenyaments tenen com a finalitat l’adquisició de la competència comunicativa lingüística per formar parlants que puguin comunicar-se amb gran fluïdesa per resoldre la major part de situacions de la vida quotidiana.

La finalitat és que l’aprenentatge d’aquestes llengües, mitjançant producció oral i escrita, respongui a les seves necessitats personals, laborals, públiques i educatives.

Al nostre Centre oferim:

  • Castellà 1: A1
  • Castellà 2: A2
  • Castellà 3: B1