Material escolar

L’escola Tagamanent no utilitza llibres de text, doncs utilitza una metodologia globalitzada, on es barregen els diferents àmbits d’aprenentatge i on s’avalua el nivell competencial de l’alumne.

El llistat de material 20-21 són:

Material primers dies Petits

Material primers dies Mitjans

Material primers dies Grans

Tot i això, les famílies fan aportacions per tal de pagar el material fungible de l’escola i altres activitats educatives que duem a terme durant tot el curs escolar:

  • Dansa
  • Teatre
  • Hort i jardí de l’escola
  • Escacs
  • Glifing
  • Activitats culturals de La Garriga

Per dur a terme aquestes activitats i poder pagar el material les famílies fan una aportació de 160€ que es reparteixen en tres pagamanents: setembre, gener i març.