PREINSCRIPCIÓ

Consulteu aquí la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

Consulteu aquí la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions.

Consulteu aquí el llistat ordenat definitiu.

Consulteu aquí l’oferta definitiva de places.

Consulteu aquí el procés de reclamacions.

Consulteu aquí les vacants que han quedat després de les assignacions de les sol·licituds de preinscripció.

Consulteu aquí el llistat d’alumnes assignat al centre.

Consulteu aquí el llistat d’alumnes preinscrits amb indicació d’on han obtingut plaça.

Consulteu aquí la llista d’espera.