Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat,  personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

CONSELL ESCOLAR CURS 2019-20

             ÒRGANS UNIPERSONALS
DIRECTORA Montse Forcadell
CAP D’ESTUDIS Maite Díaz
SECRETÀRIA Teresa Masip
                       SECTOR MESTRES
Imma Bellet

Sheila Figuerola

Inés Malagrida

Anna Sabaté

Rosa Maria Vizuete

                         SECTOR PAS
Isabel Méndez
                      SECTOR FAMÍLIES
 

Natàlia Alsina

Karol Burillo

Gemma Celma (representant AFA)

Carla Jané

Maria Solans

 

             SECTOR AJUNTAMENT
Just Fosalva