Formigues cooperatives. Aquest és un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles de Catalunya, després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’Educació Física, n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració.
El projecte es duu a terme en dues fases:
– En una primera fase, al llarg del primer trimestre, cada escola desenvolupa durant les classes d’EF una unitat de programació per introduir els reptes cooperatius que es troba a la guia del projecte i que l’organització facilita a tots els participants.
– En una segona fase, al llarg del segon trimestre, l’alumnat aprèn a inventar nous reptes cooperatius i posteriorment s’intercanvien amb les altres escoles a través de l’espai virtual (www.formiguescooperatives.cat) i es posen en pràctica.
Com a cloenda de la participació en el projecte, s’organitza una trobada de reptes cooperatius amb escoles que han participat juntament amb nosaltres en el projecte.