Història

Un breu resum de la història de l’escola Montseny

A l’inici, el Montseny era l’escola ATENEU i va ser fundada l’any 1924.

Abans de la guerra civil, en va passar a dependre de la Generalitat i el seu edifici – l’antiga escola Montserrat – va passar a ser de titularitat estatal.

Al 1967 es va reprendre l’activitat escolar dins de  l’estructura de l’Ateneu. Forma part de “Coordinació escolar” de l’Associació Rosa Sensat.

Posteriorment forma part del col·lectiu -CEPEPC – (Col·lectiu d’Escoles Per l’Escola Pública Catalana).

L’any 1976, en no caber-hi a l’edifici de l’Ateneu, va anar a uns annexos de l’edifici Walden.

A 1982 s’inaugura l’actual edifici i esdevé ja definitivament escola pública – Escola Montseny.


La nostra història 

Escoles de l’Ateneu (primera fase)

L’escola Ateneu es va crear amb la base manifiesta que els fills dels seus associats de l’entitat Ateneu, poguessin disposar d’una escola.

Des del primer lloc de reunió d’una comissió al carrer Bonavista, 44 on ben aviat s’hi constituí una aula per als primers alumnes de la nova escola, fins a la magnífica construcció a càrrec dels mateixos primers membres associats (la majoria del ram de la construcció) feta al carrer Montserrat, on hi hagué la primera seu seriosa de la nova societat Ateneu de Sant Just Desvern, finalment l’escola de l’Ateneu s’inaugurà el dia 4 de febrer de 1924 (l’aula de noies) sota el patrocini de l’Associació Protectora del ‘Ensenyança Catalana, i en fou designat mestre Josep Solé.

El 1926 es constituí la que fou primera aula de pàrvuls regentada per Maria Cinta Amigó i Font, pedagoga vocacional i mestre de tantes generacions d’escolars del nostre poble.

Des del primer dia tots els alumnes havíen de figurar com a socis de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana per la qual cosa havíen de pagar, anualment, la quantitat d’una pesseta.

En 1933 l’escola desapareix com a depenent de l’Ateneu, sent traspassada a l’Ajuntament.

Escola de l’Ateneu (segona fase)

L’Ateneu volia tenir novament les seves escoles, per aquest motiu, l’any 1967, sota la presidència de Josep M. Martí, es creà, primer, una aula de pàrvuls amb vint-i-nou alumnes i tres mestres.
Mentre, s’havien emprès les obres d’ampliació de l’edifici amb motiu del cinquantè aniversari que possibilitariaen, al mateix temps, la creació d’unes noves escoles de l’entitat.

El curs 1968-1969 els alumnes foren un centenar, es pogué comptar amb noves instal·lacions amb la creació d’un patronat entre els pares, els mestres i l’entitat de l’Ateneu.
Potse l’escola creixia massa de pressa o potser havia canviat l’època i s’havia de tenir en compte que els deutes d’aquest patronat incidien en els mateixos mestres, els primers que es queixaven.

El 1971 l’escola disposava de 110 alumnes i la idea era ampliar les places al doble per desenvolupar els estudis complerts de batxillerat.

Tal i com es podia llegir a la revista editada per la pròpia escola “La Grapa” en el seu número 38, com que els locals de l’Ateneu començaven a tenir dificultat per encavir-hi l’alumnat, durant el curs 1976-1977, i gràcies a un acord amb l’Ajuntament, la meitat de l’escola va passar a l’edifici de les oficines de l’antiga fàbrica de ciment Sanson, a tocar del Walden 7 i arran de la Carretera Reial.

En vista d’això l’Associació de pares es va definir per demanar a l’Ajuntament “… que es compti amb els nens de l’Ateneu” alhora de contruir al barri Sud l’escola estatal de 20 aules que estava previst fer-hi.
Els pares es comprometien a lluitar perquè els mestres que formaven l’equip docent se’ls mantingués en el seu lloc de treball a la nova escola.

L’any 1979  es creà la Cooperativa de pares, com a pas previ a la conversió en escola pública i s’aconseguí de la Generalitat, amb el suport de l’Ajuntament, la construcció d’un nou edifici al carrer del Camp Roig, la qual passa a denominar-se Escola Montseny.

CEIP Montseny
La nova escola, anomenada Montseny va ser la continuadora de la segona fase de les escoles de l’Ateneu i va ser inaugurada el curs 1982-1983, tot i que l’ajuntament feia temps que tenia en cartera la construcció d’un nou edifici escolar al barri Sud.

La seva posada en marxa va tenir moltes dificultats, doncs al gran nombre d’alumnes que, ja d’entrada aportava la caducada Ateneu, es van sumar els propis de les necessitats un barri que havia crescut mot al voltant de la zona de l’illa Walden, a més hi havia el problema afegit en voler que els antics mestres de l’Ateneu fossin els que regirien la nova escola.

El 1984 l’escola ja tenia 328 alumnes i els mestres resolgueren el seu problema mitjançant la convocatòria, per part de la Generalitat, d’un concurs restringit.