Trets d’indentitat

 

 

 

La nostra Escola Montseny pertany a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya. Tenim una sola línia, per tant tenim només una classe de cada curs: tres grups a Infantil (P-3, P-4 i P-5) i sis grups a Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è). Això ens converteix en una escola petita, familiar i molt acollidora.

Els nostres trets d’identitat són:

  • Escola catalana: El català és la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge. Totes les àrees es fan en català excepte el castellà i l’anglès.
  • Democràtica: Fomentem el diàleg entre alumnes, famílies i mestres. Plural i participativa: Es manté una actitud de respecte, col·laboració,solidaritat i tolerància que ens ajuda a treballar per aconseguir un món millor dins la nostra societat.
  • Laica: que respecta la manera de pensar i de fer pel que fa a la religió, cultura i ideologia..
  • Oberta a tothom: Som una escola integradora. No es fa cap tipus de discriminació per raó de gènere, ètnia, creences ni nivell socioeconòmic.
  • Inclusiva: Educació per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat aprenentatges instrumentals necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim.
  • Innovadora: Intentem que sigui un centre on les noves idees i tecnologies en educació tinguin com a objectiu final una escola competent. Tenim presents els recursos didàctics i tecnològics que hi ha en la societat actualment.
  • Escola Verda: L’escola potencia el respecte i la conservació de l’entorn proper i planetari. Afavorim el reciclatge a l’aula, al menjador escolar, al pati, als passadissos,…sensibilitzant als alumnes envers el respecte pel medi ambient.

  • Treball en xarxa amb tots els agents educatius: L’escola afavoreix la participació dels mestres, alumnes, pares, mares i personal no docent, a través de diferents vies que garanteixen una participació responsable.
  • Interacció amb l’entorn: L’escola s’implica i treballa conjuntament amb les escoles i institucions educatives, socials, administratives i lúdiques del poble per tal d’aconseguir una xarxa d’escoles públiques de qualitat i una millora social.

Aneu a la barra d'eines